Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách Can Đảm Cãi Sếp PDF

Sách Can Đảm Cãi Sếp PDF

Can Đảm Cãi Sếp
Tác giả: Ira Chaleff

Hiện nay, có hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách viết về đề tài “lãnh đạo”. Tuy nhiên, trong cơ cấu của một công ty đương đại, “các nhà lãnh đạo” chỉ là thiểu số. Số đông thuộc về các nhân viên – những người môn đệ – thể loại ít được những nhà làm sách quan tâm.

Việc điều hòa mối quan hệ với họ, cải thiện hiệu quả làm việc, tạo ra bầu không khí bình đẳng mà tại đó họ có thể dám nói lên những ý kiến của mình về nhà lãnh đạo, về hoạt động của công ty cũng quan trọng không kém việc hoàn thiện khả năng lãnh đạo của các “sếp”.

“Cuốn sách này dành cho tất cả những ai thấy mình chính thức đóng vai trò một người môn đệ, và là người hành động dũng cảm để bảo vệ các quan điểm của mình, bất chấp sức ép mạnh mẽ từ bên ngoài và sự kìm chế về văn hóa ngăn cản họ làm như vậy.” (Baldesar Castiglione)

“Nếu chúng ta tập dũng cảm trong khi tương tác hàng ngày với các nhà lãnh đạo của mình, thì chúng ta sẽ được chuẩn bị để một ngày nào đó, chúng ta được kêu gọi biểu thị lòng dũng cảm phi thường trong mối quan hệ của chúng ta với một nhà lãnh đạo. Bằng cách thêu dệt nguyên tắc làm môn đệ có trách nhiệm vào nền văn hóa của chúng ta ở mỗi lớp, thớ vải này – cấu trúc của nền văn hóa – sẽ trở nên đủ mạnh để ngăn cản những nỗ lực định kỳ của cá nhân các nhà lãnh đạo, thường muốn làm cho nó lu mờ đi và thay vào đó là tấm huy hiệu oai hùng của họ. Nhưng những nguyên tắc này được áp dụng không chỉ ở các thái cực hoạt động của con người.

Cấu trúc văn hóa này được hình thành và củng cố trong mọi hoạt động có tổ chức của xã hội, từ các nhóm thanh thiếu niên cho đến nơi làm việc, từ nhà thờ cho đến quân đội, từ tổ chức phi lợi nhuận cho đến các tổng công ty, từ các hội đồng địa phương cho đến chính phủ quốc gia.[…] Xin bạn hãy là một bạn đọc dũng cảm.

Cuốn sách này được thiết kế như một bản hướng dẫn và là nguồn tài liệu; tôi xin bạn đừng đọc nó theo kiểu học vẹt. Trong khi tôi khuyến khích bạn đọc phần mở đầu và chương thứ nhất để có được định hướng với chủ đề này, không phải tất cả các phần còn lại của cuốn sách đều có sự liên quan như nhau với tình hình hiện tại của bạn. Hãy sử dụng các đề mục trong chương để xác định những phần nào là quan trọng đối với bạn.

Công trình này dựa trên những trải nghiệm cá nhân của tôi với cả nam giới và phụ nữ giữ vai trò nhà lãnh đạo và làm môn đệ. Trong khi giải quyết các vấn đề cụ thể, tôi đã không thể giữ cho nó được trung tính về giới, có một phần nào đó tôi tự ý chọn một giới tính cho vai trò lãnh đạo và một giới tính cho vai trò môn đệ, và trung thành với sự phối hợp đó, cho chương đó. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng, các vấn đề giới đôi khi làm phức tạp thêm những động lực vốn đã nhạy cảm trong mối quan hệ lãnh đạo – môn đệ, và trong công trình này, tôi đã không cố gắng đối phó với chúng.

Tôi cũng nhận thức được rằng, các định kiến văn hóa vốn có có thể làm cho mô hình mà tôi trình bày ít có sự liên quan với môi trường nước ngoài, mà chỉ liên quan đến một tầng lớp trung lưu hiện đại ở môi trường Bắc Mỹ. Tôi hy vọng rằng, một số nguyên tắc mà tôi khám phá sẽ vượt qua các giới hạn văn hóa cụ thể để vươn tới bối cảnh xã hội con người rộng lớn hơn mà tất cả chúng ta đều có những điểm chung.

Cuối cùng, công trình này phải được thực hiện để tạo ra các tiêu chuẩn mới cho mối quan hệ giữa những người môn đệ và các nhà lãnh đạo, nó sẽ bắt đầu từ trong chính bạn và những kinh nghiệm trong cuộc sống của bạn. Mời bạn khám phá chủ đề này trong cuộc sống của bạn, cũng như tôi đang khám phá nó trong cuộc sống của tôi.’’ (Ira Chaleff).

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Giữa Những Điều Bình Dị