Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Anh / Download Cambridge Objective KET Ebook + Audio CD

Download Cambridge Objective KET Ebook + Audio CD

Cambridge Objective KET
Mục tiêu KET cung cấp cho sinh viên hoàn thành chuẩn bị cho kỳ thi Cambridge English Test. Khóa học kết hợp phát triển ngôn ngữ rắn với chuẩn bị và thực hành kỳ thi có hệ thống và toàn diện. Các đơn vị ngắn cung cấp cho một cảm giác tiến bộ và bao gồm một loạt các chủ đề động lực có liên quan đến kỳ thi. Việc sửa đổi và tái chế thường xuyên ngôn ngữ được cung cấp bởi các đơn vị sửa đổi.
Các tính năng chính

10 ‘Thư mục bài kiểm tra’ bao gồm từng bài kiểm tra chuyên sâu và cung cấp lời khuyên thiết thực.
5 ‘Viết thư mục’ cho thực hành trong các nhiệm vụ thi để giúp sinh viên tối đa hóa thành công bài kiểm tra.
Các hoạt động của Sách giáo viên sẵn sàng sử dụng giúp tiết kiệm thời gian cho giáo viên và làm cho cuốn sách trở nên thân thiện với người dùng hơn.
Cuốn sách kiểm tra thực hành mới với đĩa CD âm thanh chứa hai bài kiểm tra thực hành hoàn chỉnh cho bài kiểm tra KET cho trường học.

Objective KET offers students complete preparation for the Cambridge Key English Test. The course combines solid language development with systematic and thorough exam preparation and practice. The short units give a sense of progress and cover a wide variety of motivating topics relevant to the exam. Regular revision and recycling of language is provided by the revision units.
Key Features

10 ‘Exam folders’ cover each exam task in depth and provide practical advice.
5 ‘Writing folders’ give practice in exam tasks to help students maximise exam success.
Ready-to-use Teacher’s Book activities save teachers time and make the book even more user-friendly.
The new Practice Test Booklet with Audio CD contains two complete practice tests for the KET for Schools test.

Bộ tài liệu gồm có Ebook PDF và Audio CD mp3 nghe.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook + Audio CD: tại đây

Xem thêm: Tài liệu học tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *