Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Anh / Download Cambridge Key English Test (KET) 1 Ebook + Audio CD

Download Cambridge Key English Test (KET) 1 Ebook + Audio CD

Cambridge Key English Test (KET) 1

Hôm nay mình chia sẻ đến mọi người sách học tiếng Anh Cambridge Key English Test (KET) 1 miễn phí
Bộ tài liệu gồm có Ebook PDF và Audio CD nghe.

Cambridge KET contains four complete papers for the Cambridge Key English Test from University of Cambridge ESOL Examinations. These past examination papers provide the most authentic exam preparation available. They allow candidates to familiarize themselves with the content and format of the examination and to practise useful examination techniques. The Student’s Book with Answers also contains a comprehensive section of keys and recording scripts, making it suitable for self-study. The Self-Study Pack also contains the Student’s Book with Answers and the Audio CD.

Xem thêm: Cambridge Key English Test (KET) 2

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook + Audio CD: tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *