Home / Tài liệu / Ngoại ngữ / Học tiếng Anh / Download Cambridge Key English Test Extra Ebook + Audio CD

Download Cambridge Key English Test Extra Ebook + Audio CD

Cambridge Key English Test Extra

Cambridge Key English Test Extra cung cấp giấy tờ quá khứ xác thực từ Cambridge ESOL, cộng thêm tài liệu bổ sung để sử dụng trong lớp học hoặc tự học. Gói tự học chứa Sách Học sinh có câu trả lời, CD Audio và CD-ROM. Sách dành cho sinh viên ‘Có câu trả lời và Audio CD’ và ‘không có câu trả lời’ cũng như CD Audio chứa tất cả các tài liệu nghe từ Student’s Book.

Cambridge Key English Test Extra provides authentic past papers from Cambridge ESOL, plus a wealth of extra material for use in the classroom or for self-study. The self-study pack contains the Student’s Book with answers, the audio CD and the CD-ROM. Student’s Books both ‘with answers and Audio CD’ and ‘without answers’ are available, as is an Audio CD containing all the listening material from the Student’s Book.

Bộ tài liệu gồm có Ebook PDF và Audio CD mp3 nghe.
Xem thêm: Cambridge Objective KET
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook + Audio CD: tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *