Home / Sách / Sách Kinh tế / Sách Bí Mật Tái Cấu Trúc Và Mô Hình Kinh Doanh PDF

Sách Bí Mật Tái Cấu Trúc Và Mô Hình Kinh Doanh PDF

Bí Mật Tái Cấu Trúc Và Mô Hình Kinh Doanh
Tác giả: Bùi Xuân Phong

Khái niệm tái cấu trúc nổi tiếng được Hammer.M.M & Champry.J giới thiệu trong cuốn sách “Reengineering the Corporation”(1993), “Reengineering Management”(1995), và “The Agenda”(2001) như sau: “Tái cơ cấu(Reengineering) là hành động xem xét và cấu trúc lại một phần, một số phần hay toàn bộ một tổ chức, đơn vị nào đó, mà ở đây thường là một công ty.

Theo lý thuyết tái cơ cấu, ngoài việc thiết lập các mảng có chức năng như sản xuất, kế toán, tiếp thị… và xem xét các nhiệm vụ do từng mảng đảm trách, chúng ta còn phải chú ý tới các quy trình hoàn thiện, từ khâu tìm kiếm nguyên liệu cho tới khâu sản xuất, tiếp thị và phân phối. Một công ty cần được tái cơ cấu qua hàng loạt quy trình.”

Trích: Lời nói đầu
Dù cho doanh nghiệp của bạn có cổ đông nước ngoài chiến lược, thuê công ty tư vấn xây dựng và thực hiện chiến lược, bạn cũng phải có kiến thức căn bản về hai mảng này để đối ứng với các đối tác. Cổ đông nước ngoài hay công ty tư vấn đều không thể hiểu rõ doanh nghiệp hoặc tham vọng của bạn bằng chính bạn.

Hơn nữa, khi cùng các đối tác xây dựng và triển khai chiến lược thì người hướng dẫn cho họ tìm hiểu thị trường và phân tích ngành chính là bạn. Đây là cách để họ thâm nhập và tìm hiểu mọi ngóc ngách của doanh nghiệp, bạn cũng sẽ là người phản diện những sáng kiến có thể không phù hợp với thị trường của Việt Nam.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Nền Kinh Tế Xanh Lam PDF