Home / Tài liệu tiếng Nhật / Bảng các chữ Hán Tự thường dùng trong tiếng Nhật

Bảng các chữ Hán Tự thường dùng trong tiếng Nhật

Bảng các chữ Hán Tự thường dùng trong tiếng Nhật
Để học tốt tiếng Nhật thì đâu tiên các bạn cần học các Hán Tự. Với các bạn mới bắt đầu học thì việc học Hán tự rất khó khăn và khó nhớ.


Sau đây cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học Hán Tự thường, giúp các bạn học tốt tốt Tiếng Nhật.
Tài liệu được trung tâm Nhật Ngữ Đông Du biên soạn và chia sẻ.
Hay vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.

Download tài liệu: PDF