Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách Bản Đồ Mây PDF

Sách Bản Đồ Mây PDF

Bản Đồ Mây
Tác giả: David Mitchell

Sách sử thi, khoa học viễn tưởng với sáu câu chuyện trải dài từ thế kỷ 19 đến tương lai xa. Nó cho thấy sự tác động lẫn nhau giữa hành động của cá nhân với cá nhân khác và cả nhân loại.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Phát Huy Tiềm Năng Cùng NLP – Tập 1 PDF