Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Bài tập lớn Môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán – Đề tài: Quản lý khách sạn

Bài tập lớn Môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán – Đề tài: Quản lý khách sạn

Bài tập lớn – Đề tài: Quản lý khách sạn
Sau đây cùng chia sẻ với các bạn sinh viên ngành CNTT, mẫu báo cáo bài tập lớn Môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán.
Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội
Bài tập lớn Môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán
Đề tài: Quản lý khách sạn

Công việc quản lý hoạt động kinh doanh của khách sạn ngày càng phức tạp hơn. Hơn nữa, công tác quản lý không chỉ đơn thuần là quản lý về lưu lược khách đến với khách sạn, sử dụng các loại hình dịch vụ mà công việc quản lý còn phải đáp ứng nhu cầu về việc báo cáo các loại hình doanh thu, tình hình kinh doanh của khách sạn để từ đó có thể đưa ra định hướng và lập kế hoạch phát triển cho công việc kinh doanh đó.

Nhưng với việc lưu trữ và xử lý bằng thủ công như hiện nay thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và nhân lực mà không đem lại hiệu quả cao. Do đó cần phải tin học hóa hình thức quản lý, cụ thể là xây dựng một phần mềm để đáp ứng nhu cầu quản lý toàn diện, thống nhất và đạt hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của khách sạn.

Hy vọng với tài liệu này giúp này hữu ích bạn sinh viên có thêm tài liệu để học tập và làm báo cáo.

Download tài liệu: Here