Home / Kỹ thuật - Cơ khí / Bài Giảng Môn Học Ma Sát Học PDF

Bài Giảng Môn Học Ma Sát Học PDF

Tài liệu Bài Giảng Môn Học Ma Sát Học
Biên soạn: Ts.Phạm Văn Hùng
Page: 107 Trang


Bài giảng môn học Ma sát học cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng bề mặt về tiếp xúc của bề mặt ma sát, mòn, bản chất quá trình mòn của cặp ma sát, độ tin cậy và tuổi thọ chi tiết máy.

Để giúp các bạn sinh viên ngành kỹ thuật, cớ khi có thêm tài liệu học tập. Tailieuvui.com cùng chia sẻ với các em tài liệu sau:

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tài liệu 1500 câu hỏi về ngành Điện (Kèm trả lời)
Tài liệu Dạy Nghề Sửa Chữa Tủ Lạnh Và Máy Điều Hòa Dân Dụng
Sổ Tay Chuyên Ngành Điện PDF