Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp PDF

Sách 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp PDF

90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp
Tác giả: Michael Watkins

Ngay cả Tổng thống cũng chỉ có 100 ngày để chứng minh năng lực.

Để chứng minh khả năng lãnh đạo của mình, BẠN CÓ 90 NGÀY.

Bạn vừa mới được đề bạt vị trí lãnh đạo mới. Bạn chưa biết thử thách gì đang đợi mình phía trước và phải đối mặt với nó như thế nào. Điều duy nhất bạn biết là bạn có 90 ngày để vượt qua trở ngại công việc và tiến lên phía trước – hoặc để mình trượt dài trong thất bại.

Cuốn sách chính là một sơ đồ chỉ dẫn từng bước đi trên con đường lãnh đạo để bạn có thể đảm nhiệm nhiệm vụ mới nhanh chóng và hiệu quả trong những giai đoạn chuyển đổi quan trọng của sự nghiệp, cho dù đó là ở vị trí quản lý mới hay vị trí CEO. Được viết bởi chuyên gia về sự chuyên đổi lãnh đạo Micheal Watkins, cuốn sách 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp vạch ra những chiến lược đã được chứng minh qua thực tế – những chiến lược đã góp phần rút ngắn đáng kể thời gian người lãnh đạo mới đạt được cái mà Watkin gọi là “trạng thái trung hòa”: trạng thái mà tại đó tổ chức của bạn cần bạn không kém gì bạn cần đến công việc của họ.

Watkins cung cấp những ví dụ và công cụ hướng dẫn bạn cách:
– Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu cũng như xác định được những bất ổn trong phong cách cá nhân.
– Nhận định tình huống của bạn và hiểu được những thử thách và cơ hội của tình huống này.
– Tạo ra một mối quan hệ làm việc hiệu quả, năng suất với cấp trên.
– Xác lập sự tin cậy để đảm bảo một chiến thắng nhanh chóng và tạo ra những bước khởi đầu cho sự nghiệp.
– Xây dựng nhóm nhân viên hợp tác và có mối liên hệ hướng dẫn, hỗ trợ thực sự chịu sự ảnh hưởng.

“Có rất ít công ty xây dựng một tiến trình “tiếp nhiệm” hệ thống cho những người lãnh đạo mới của họ, mặc dù đó là một chức năng quan trọng với những ngầm định cơ bản của một tổ chức. Cuốn sách 90 ngày đầu tiên làm sếp của Micheal Watkins đã cung cấp một khuôn khổ và chiến lược có hiệu quả mạnh mẽ cho phép những người lãnh đạo mới tiếp nhiệm và thực hiện vai trò mới của mình hiệu quả, nhanh chóng. Đây là một công cụ đầy giá trị cho thời kỳ bất ổn nhất của một người lãnh đạo khi chuyển đổi sang vị trí lãnh đạo mới.”

– Goli Darabi, Phó Chủ tịch Công ty Tư vấn và Đầu tư Fidelity phụ trách tư vấn lãnh đạo công ty và Quản trị tiếp nhiệm

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách 108 Kỹ Năng Của Nhà Lãnh Đạo Bẩm Sinh PDF