Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp 880 từ vựng MIMIKARA N3

Tổng hợp 880 từ vựng MIMIKARA N3

Tổng hợp 880 từ vựng MIMIKARA N3
Tổng hợp 880 từ vựng Mimikara cấp độ N3
Bộ từ vựng tiếng Nhật N3 được trích từ giáo trình Mimi kara Oboeru N3.
Danh sách từ vựng Mimikara N3 được chia theo 12 bài gồm chữ Kanji, chữ Hiragana và giải nghĩa theo từng bài học.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn học và ôn thi JLPT N3.

Download từ vựng N3 : Here