Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách 78 Câu Hỏi Dành Cho Người Lãnh Đạo PDF

Sách 78 Câu Hỏi Dành Cho Người Lãnh Đạo PDF

78 Câu Hỏi Dành Cho Người Lãnh Đạo
Tác giả: Chris Clarke-Epstein

Cuốn sách 78 Câu Hỏi Dành Cho Người Lãnh Đạo này cung cấp cho những nhà quản lý các câu hỏi dành cho nhân viên, khách hàng và nhiều đối tượng khác nữa. Một điều quan trọng khác là cuốn sách giá trị này cũng chỉ ra cách người lãnh đạo khuyến khích họ đặt câu hỏi và cách để người lãnh đạo tự trả lời những câu hỏi của mình rõ ràng và trung thực.

Một cuốn sách cực kỳ dễ hiểu, sâu sắc và cuốn hút. Bản thân những câu hỏi của người lãnh đạo dành cho khách hàng cũng đã đáng giá cho cả cuốn sách rồi. Tôi học thêm dược những điều mới qua từng trang sách và cũng cảm thấy vui trong suốt quá trình học nó.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Sức Mạnh Của Việc Đặt Câu Hỏi Đúng PDF