Home / Sách / Sách kỹ năng sống / Sách 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng PDF

Sách 64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng PDF

64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng
Tác giả: Roger Dawson

64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng viết về các kế sách giúp nhà quản trị có thể áp dụng để tiếp tục lãnh đạo công ty một cách tốt nhất. Được đúc kết từ bài học xương máu của những công ty đã từng gặp phải và áp dụng những chiến lược của riêng mình.

Toàn bộ cuốn sách mỗi chương là một chiến lược, mỗi chiến lược được áp dụng trong một trường hợp cụ thể. Giúp các chiến lược gia có thể tham khảo và áp dụng đối với chính trường hợp của mình.

Ngoài ra, cuốn sách còn nói nhiều tới việc làm thế nào để thương lượng hiệu quả. Thương lượng hiệu quả đi theo một cách tiếp cận khác. Nó chỉ ra cách chiến thắng ở bàn thương lượng nhưng để đối phương có cảm giác là họ vẫn thắng.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm sách: Sách Tử Huyệt Cảm Xúc PDF