Home / Tài liệu tiếng Anh / 600 Từ vựng TOEIC có dịch Tiếng Việt

600 Từ vựng TOEIC có dịch Tiếng Việt

600 Từ vựng TOEIC có dịch Tiếng Việt

600 Từ vựng tiếng Anh TOEIC có dịch Tiếng Việt giúp bạn nắm vững những nền tảng cơ bản để hiểu những ngữ cảnh đặc biệt thường gặp trong một bài thi TOEIC. Mỗi chương giới thiệu một chủ đề, ngữ cảnh chuyên môn cụ thể và những từ mới kèm theo. Những từ này không phải là từ chuyên môn, mà là những từ vựng thông dụng có thể dùng được trong rất nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Để thi THPT Quốc Gia 2019 môn tiếng Anh PDF
21 Chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh THPT cần nắm vững