Home / Tài liệu tiếng Anh / 520 câu Toeic có giải thích chi tiết (Economy 3 RC)

520 câu Toeic có giải thích chi tiết (Economy 3 RC)

520 câu Toeic có giải thích chi tiết (Economy 3 RC)

Để giúp các bạn học và ôn thi Toeic có thêm tài liệu. Cùng gửi đến các bạn tài liệu hướng dẫn giải 520 câu Toeic có giải thích chi tiết.

Tài liệu Giải đề Economy Toeic RC 3 hay 520 câu Toeic có giải thích với nội dung chính đi giải đáp các câu hỏi trong các Actual Tests cuốn Economy Toeic RC 3.
Tài liệu này được biên soạn bởi nhóm tác giả của Toeic Practice Group.

Download sách: Here

Xem thêm:
1000 Cụm từ giao tiếp tiếng Anh thông dụng
600 Từ vựng TOEIC có dịch Tiếng Việt