Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / 50 Bài tập trắc nghiệm Hóa học tổng hợp – Ôn thi THPT

50 Bài tập trắc nghiệm Hóa học tổng hợp – Ôn thi THPT

50 Bài tập trắc nghiệm Hóa học tổng hợp – Ôn thi THPT
(Đề thi có đáp án và hướng dẫn giải)

Để giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu học tập môn Hóa học.
Cùng gửi đến các em tài liệu gồm 50 Bài tập trắc nghiệm Hóa học tổng hợp giúp ôn thi THPT Quốc Gia.
Mỗi câu trong tài liệu được biên soạn theo sát các dạng bài thường ra trong đề thi THPT.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hưu ích với các bạn ôn thi THPT Quốc gia.
Cảm ơn nhóm Học Hóa Học – Chemyroom đã biên soạn và chia sẻ.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
400 câu trắc nghiệm Hóa Học 12 (có đáp án) – Ôn thi THPT
Tài liệu 205 bài trắc nghiệm Hóa Vô cơ và 234 bài trắc nghiệm Hóa Hữu Cơ
360 câu Lý thuyết Hóa vô cơ có đáp án – Ôn thi THPT