Home / Tài liệu tiếng Anh / Tài liệu 4000 Từ Vựng Thông Dụng Trong Tiếng Anh PDF

Tài liệu 4000 Từ Vựng Thông Dụng Trong Tiếng Anh PDF

4000 Từ Vựng Thông Dụng Trong Tiếng Anh
Tác giả: Cô Mai Phương

Việc bổ sung vốn từ vựng Tiếng Anh là luôn cần thiết trong suốt quá trình học Tiếng Anh của chúng ta, đảm bảo trong cả giao tiếp và luyện tập trong các kỳ thi Toefl, Toeic và các kỳ thi khác. Chúng tôi chia sẻ bộ tài liệu Tiếng Anh “4000 Từ vựng thông dụng trong Tiếng Anh“ do Cô Mai Phương biên soạn./

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download ebook: PDF