Home / Thư viện đề thi / Đề thi Lịch sử THPT / 40 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lịch sử (có đáp án)

40 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lịch sử (có đáp án)

40 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2020 môn Lịch sử (có đáp án)

Tuyển Tập ” 40 Đề Thi Thử THPT Quốc Gia Môn Lịch Sử 2020 ” có 231 trang Bao gồm các đề thi môn Lịch Sử mới nhất từ các trường THPT trong cả nước , nhằm giúp các em ôn luyện làm quen với các dạng đề và cấu trúc đề thi theo quy định của Bộ Giáo Dục .
Hy vọng với tài liệu này sẻ phù hợp với các bạn học sinh.

Download tài liệu : PDF

Xem thêm:
Tài liệu trắc nghiệm Lịch Sử 12 theo từng bài (có đáp án)
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo