Home / Tài liệu tiếng Nhật / 214 Tính từ đuôi い (i) trong tiếng Nhật

214 Tính từ đuôi い (i) trong tiếng Nhật

214 Tính từ đuôi い (i) trong tiếng Nhật
Tổng hợp 214 tính từ đuôi い (i) trong tiếng Nhật

Đây là những tính từ thường hay gặp trong đề thi JLPT.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn học tiếng Nhật.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Ngữ pháp tiếng nhật N5 – N4
Từ vựng tiếng Nhật ngành Nông Nghiệp, Trồng Trọt