Home / Tài liệu tiếng Hàn / 2000 Từ vựng TOPIK II chọn lọc

2000 Từ vựng TOPIK II chọn lọc

2000 Từ vựng TOPIK II chọn lọc
File sách này tổng hợp hơn 2000 từ mới TOPIK II theo từng nhóm DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ, PHÓ TỪ và cuối cùng còn có cả thành ngữ 4 chữ nữa.

Download : PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Hàn chủ đề du lịch
Từ vựng tiếng Hàn về Mỹ Phẩm – SPA