Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Anh / 2000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Có Đáp Án PDF

2000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Có Đáp Án PDF

2000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Có Đáp Án
Tác giả: Lưu Hoằng Trí

Nằm trong bộ sách ôn thi thi THPT Quốc Gia dành cho học sinh lớp 12, Thích Tiếng Anh chia sẻ “2000 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 12 Có Đáp Án – Lưu Hoằng Trí” bản PDF.

Sách cung cấp các câu hỏi trắc nghiệm từ vựng, ngữ pháp Tiếng Anh theo chuyên đề ngữ âm, câu điều kiện, các dạng bài tập có trong đề thi THPT Quốc Gia, các bài tập đều có đáp án để các bạn đối chiếu với kết quả bài làm của mình.

(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm: Đề thi THPT Quốc Gia môn tiếng Anh