Home / Tài liệu tiếng Nhật / 200 Tính từ tiếng Nhật N2 PDF

200 Tính từ tiếng Nhật N2 PDF

200 Tính từ tiếng Nhật N2
Để giúp các bạn học tập và ôn thi JLPT N2. Cùng gửi đến các bạn 200 tính từ cơ bản trong tiếng Nhật.
Với 200 tính từ này thường sẻ xuất hiện trong các đề thi JLPT.
Hy vọng với bộ từ vựng này hữu ích với các bạn trong quá trình học và ôn thi tiếng Nhật.

Download từ vựng: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng TRY N2
Tổng hợp 120 cấu trúc ngữ pháp N2
Từ vựng Mimi Kara Oboeru N2