Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Toán / 200 Bài tập nguyên hàm tích phân và ứng dụng cơ bản, nâng cao (Có hướng dẫn giải)

200 Bài tập nguyên hàm tích phân và ứng dụng cơ bản, nâng cao (Có hướng dẫn giải)

200 Bài tập nguyên hàm tích phân và ứng dụng cơ bản, nâng cao
(Có hướng dẫn giải)

Sau đây cùng gửi đến các bạn học sinh tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia môn Toán.
Tài liệu gồm 200 bài tập trắc nghiệm Nguyên Hàm, Tích Phân, Diễn Tích Hình Phẳng, Thể Tích Khối Xoay từ cơ bản đến nâng cao.
Hy vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học tập và ôn thi THPT Quốc Gia.

Download tài liệu: PDF
Download tài liệu: Word