Home / Thư viện đề thi / Đề thi Hóa học THPT / 20 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa học

20 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa học

20 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Hóa học
(Có hướng dẫn giải)

Để giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia. Tailieuvui.com cùng gửi đến các em bộ tài liệu gồm 20 đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Hóa học trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Hóa học trường THPT Hương Sơn – Hà Tĩnh