Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Anh / Tài liệu 20 Chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh – Ôn thi THPT

Tài liệu 20 Chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh – Ôn thi THPT

Tài liệu 20 Chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh – Ôn thi THPT
Tài liệu 20 Chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh giúp ôn thi THPT. Tài liệu được tổng hợp và và biên soạn sẽ phần nào giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện củng cố cho mình những chuyên đề ngữ pháp trọng tâm, đồng thời giúp các em nắm nhanh các cấu trúc ngữ pháp quan trọng.

Các chuyên đề Ngữ pháp chính sau:
Chuyên đề 1. Các thì (tenses)
Chuyên đề 2. Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)
Chuyên đề 3. Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive)
Chuyên đề 4. Câu giả định (subjunctive)
Chuyên đề 5. Câu bị động (passive voice)
Chuyên đề 6. Câu gián tiếp (reported speech)
Chuyên đề 7. Mệnh đề quan hệ (relative clauses)
Chuyên đề 8. Comparison
Chuyên đề 9. Liên từ (conjunctions)
Chuyên đề 10. Mạo từ (articles)
Chuyên đề 11. Giới từ (prepositions)
Chuyên đề 12. Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity)
Chuyên đề 13. Ngữ động từ: (prasal verbs)
Chuyên đề 14. Cấu tạo từ (word formation)
Chuyên đề 15. Đảo ngữ (inversions)
Chuyên đề 16. Sự kết hợp từ (collocations)
Chuyên đề 17. Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses)
Chuyên đề 18. Ngữ âm (phonetics)
Chuyên đề 19. Kỹ năng đọc (reading skills)
Chuyên đề 20. Chức năng giao tiếp (communication skill)
Hy vọng với tài liệu này sẻ hưu ích với các bạn ôn thi THPT Quốc gia.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tự Học Luyện Thi THPT Quốc Gia Môn Tiếng Anh
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh 12
Đề cương ôn thi HK1 Ngữ pháp tiếng Anh 12