Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / Tài liệu 14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa – (Ôn thi THPT Quốc Gia, ĐH) – phần 2

Tài liệu 14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa – (Ôn thi THPT Quốc Gia, ĐH) – phần 2

14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa – Phần 2
Tác giả: Dương Tiến Tài

14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa
Đây là tài liệu 14 ngày về đích 8 điểm môn hóa hay dành cho các bạn học sinh đang ôn thi đại học môn hóa cũng như có mục tiêu 8 điểm môn hóa.

Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích được nhiều các bạn trong quá trình ôn thi môn học này.
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm : 14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa Phần 1