Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Hóa / Tài liệu 14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa – (Ôn thi THPT Quốc Gia, ĐH) – phần 1

Tài liệu 14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa – (Ôn thi THPT Quốc Gia, ĐH) – phần 1

14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa
Tác giả: Dương Tiến Tài

Tài liệu này bao gồm 14 tài liệu thuộc 14 ngày đề ôn tập chắc các kiến thức của thang điểm 8 môn hóa. Trong đó,tài liệu được biên soạn khá chi tiết và lượng bài tập khá lớn có đáp án nhằm giúp các bạn học sinh có thể tự tin chinh phục mục tiêu 8 điểm môn hóa của mình trong kì thi sắp tới.

Tài liệu “14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa” do thầy Dương Tiến Tài biên soạn và chia sẻ. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích được nhiều các bạn trong quá trình ôn thi môn học này.

Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích được nhiều các bạn trong quá trình ôn thi môn học này.
(Nếu có điều kiện độc giả nên mua bản gốc tại các cửa hàng sách trên toàn quốc để ủng hộ tác giả.)

Download Ebook: PDF

Xem thêm : 14 Ngày Về Đích 8 Điểm Môn Hóa Phần 2