Home / Tài liệu tiếng Nhật / 130 Từ tượng hình, tượng thanh trong tiếng Nhật N5 – N2

130 Từ tượng hình, tượng thanh trong tiếng Nhật N5 – N2

130 Từ tượng hình, tượng thanh trong tiếng Nhật N5 – N2
Cùng chia sẽ với các bạn danh sách 130 từ tượng hình, tượng thanh chắc chắn xuất hiện trong JLPT N5 – N2.

Xem thêm bài:
1945 chữ Kanji trong tiếng Nhật và âm Hán Việt
Tài liệu Kanji Look And Learn N2 – N1 (Tiếng Việt) Ebook PDF