Home / Tài liệu tiếng Nhật / Tổng hợp 120 cấu trúc ngữ pháp N2

Tổng hợp 120 cấu trúc ngữ pháp N2

Tổng hợp 120 cấu trúc ngữ pháp N2
Cùng gửi đến các bạn học tiếng Nhật, bộ tài liệu 120 cấu trúc ngữ pháp N2 thường gặp trong đề thi.
Các cấu trúc ngữ pháp có hướng dẫn chi tiết bằng tiếng Việt, có ví dụ minh họa sinh động và giải thích chi tiết, dễ nhớ
Hay vọng với tài liệu này sẻ hữu ích với các bạn học và ôn thi JLPT.

Download tài liệu: PDF