Home / Ôn Thi THPT / Ôn thi THPT môn Địa lý / 1050 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 (có đáp án)

1050 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 (có đáp án)

1050 câu hỏi trắc nghiệm Địa lý 12 (có đáp án)
Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm địa lý 12 theo chủ đề có đáp án

Nhằm giúp các em cũng cố lại kiến thức và ôn thi môn Địa lý lớp 12. Cùng chia sẻ với các em bộ tài liệu với ngần 1050 câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 theo từng chủ đề.
Chủ đề 1: Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Chủ đề 2: Vị trí địa lý và lịch sử phát triển lãnh thổ
Chủ đề 3: Đặc điểm chúng của tự nhiên Việt Nam
Chủ đề 4: Vấn đề về sử dụng và bảo vệ tự nhiên
Chủ đề 5: Địa lý dân cư
Chủ đề 6: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Chủ đề 7: Địa lý các ngành kinh tế
Chủ đề 8: Địa lý các vùng kinh tế
Chủ đề 9: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển đông và các đảo, quần đảo
Chủ đề 10: Các vùng kinh tế trọng điểm

Hy vọng với tài liệu này sẻ phù hợp với các bạn học sinh.

Download tài liệu: PDF