Home / Tài liệu tiếng Anh / 102 Bài Đọc Hiểu Tiếng Anh Từ Các Trường Chuyên

102 Bài Đọc Hiểu Tiếng Anh Từ Các Trường Chuyên

102 Bài Đọc Hiểu Tiếng Anh Từ Các Trường Chuyên
(có đáp án và lời giải chi tiết)

Cuốn sách “102 Bài đọc hiểu Tiếng Anh từ các trường chuyên” là cuốn tài liệu hay, tập trung nhiều bài đọc hiểu hóc búa, giúp các em học sinh lớp 10,11,12 luyện cấu trúc ngữ pháp, tăng vốn từ vựng một cách hiệu quả, cũng như làm quen với các dạng câu hỏi có đánh lừa, nhập nhằng…

Download tài liệu: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh luyện thi THPT Quốc Gia
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng cầu đường