Home / Tài liệu tiếng Trung / 1000 Từ Vựng Tiếng Trung Bằng Hình Ảnh

1000 Từ Vựng Tiếng Trung Bằng Hình Ảnh

1000 Từ Vựng Tiếng Trung Bằng Hình Ảnh
(Bản tiếng Anh – tiếng Trung)

Cuốn sách 1000 từ vựng tiếng trung bằng hình ảnh (bản đẹp) được thiết kế một cách chi tiết với các hình ảnh minh họa rõ nét, giúp các bạn học tiếng trung một cách hiệu quả.

Xem thêm:
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung PDF
Tài liệu tiếng Trung
A Practical Chinese Grammar for foreigners

Download tài liệu: Here