Home / Tài liệu tiếng Hàn / 1000 Từ Vựng Tiếng Hàn có trong kỳ thi Topik

1000 Từ Vựng Tiếng Hàn có trong kỳ thi Topik

1000 Từ Vựng Tiếng Hàn có trong kỳ thi Topik
Cuốn Tài liệu “1000 Từ Vựng Tiếng Hàn Topik” cung cấp cho các bạn học 1000 từ vựng thông dụng trong các kỳ thi Topick, để có đủ kiến thức giao tiếp cơ bản và luyện thi Topik I bạn cần thuộc tối thiểu 1000 -1500 từ tiêng hàn mới, về ccá chủ đề thông dụng

Những từ vựng về một số chủ đề cơ bản:
– Giới thiệu bản thân (tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp)
– Trường học (cấp học, chức vụ…)
– Sinh hoạt hàng ngày (hoạt động trong ngày)
– Mua sắm, trả giá
– Món ăn
– Bệnh viện
– Màu sắc
– Ngày tháng năm
– Điện thoại
– Số đếm (Hán Hàn – Thuần Hàn)
– Sở thích (Sở thích hiện tại)
– Giao thông (các phương tiện, cách chỉ đường, hỏi đường)…
– Những từ mới tiếng Hàn sơ cấp 1, 2 về các chủ đề trên là những từ vựng Topik sơ cấp thường xuyên xuất hiện trong các đề thi Topik I, II

Download tài liệu : PDF