Home / Tài liệu tiếng Nhật / Learn 1000 basic Kanji

Learn 1000 basic Kanji

Learn 1000 basic Kanji
(English and Japanese Edition)
Here, we will send you a set of 1000 most commonly used Kanji characters.
Sau đây cùng gửi đến các bạn bộ 1000 chữ Kanji thông dụng nhất.
Hy vọng với tài liệu này giúp các bạn học tốt.

Download : Here

Xem thêm:
Tổng hợp danh sách Kanji N5
Tài liệu Kanji Soumatome N2 chi tiết
Từ vựng tiếng Nhật ngành lắp ráp linh kiện điện tử