Home / Thư viện đề thi / Đề thi Lịch sử THPT / Bộ 10 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Lịch Sử

Bộ 10 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Lịch Sử

Bộ 10 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2022 môn Lịch Sử
(Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết)

Cùng gửi đến các thầy cô và các em học sinh bộ Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2022 Môn Lịch Sử.
Đề thi thử THPT Quốc gia được biên soạn, theo sát cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
Chúc các em học tốt, thi tốt.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Đề thi minh họa THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
Đề thi thử THPT Quốc Gia 2021 môn Lịch sử trường THPT Tiên Du số 1 – Bắc Ninh